Hacettepe Üniversitesi
Bildiri Konuları

OĞUZLAR
DİLLERİ, TARİHLERİ, KÜLTÜRLERİ, DESTANLARI

Sempozyum dil, tarih, coğrafya, edebiyat, sanat tarihi, etnografya, sosyoloji başta olmak üzere bütün disiplinlere açıktır. Bir fikir vermesi bakımından aşağıdaki konu başlıkları verilmektedir.

 • İlk Dönem

(Göktürk – Uygur – Çin - Soğd – Arap – Fars)
Kaynaklar

 • 10. – 13. Yüzyıl

(Karahanlı – Gazneli – Selçuklu – Türgiş – Oğuz – Yabgu)
Kaynaklar

 • Siyasi Yönetimleri
 • Din ve Edebiyat
 • Konar – Göçerlik
 • Yerleşik Yaşam
 • Kabile ve Devlet Yönetimi
 • Mitoloji/Destanlar
 • Tarihi – Coğrafya
 • 14. Yüzyıl – Günümüz
 • Genel durum
 • Boylar ve Dağılımı
 • Siyasi Yönetimleri
 • Din ve Edebiyat
 • Konar – Göçerlik
 • Yerleşik Yaşam
 • Mitoloji/Destanlar
 • Tarih – Coğrafya
 • Günümüzdeki durum
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
“Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri”
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
21-23 Mayıs 2014