Hacettepe Üniversitesi
Sempozyum Daveti

Değerli Bilim İnsanı,

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından
21-23 Mayıs 2014’te gerçekleştirilecek
Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri
konulu
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu’na
katılımınızdan onur duyacağımızı bildirir, saygılarımızı sunarız.

Düzenleme Kurulu
www.oguzlar.hacettepe.edu.tr
oguzlarturkiyat@gmail.com


Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
“Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri”
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
21-23 Mayıs 2014