Hacettepe Üniversitesi
Bilim Kurulu
Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Ali AKAR Muğla Üniversitesi 
Prof.Dr. Mustafa ARGUNŞAH Erciyes Üniversitesi
Prof.Dr. Fuzuli BAYAT Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi
Prof. Dr. Ali Sinan BİLGİLİ Kafkas Üniversitesi
Prof.Dr. Üçler BULDUK Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet BURAN Fırat Üniversitesi
Prof.Dr. Özkul ÇOCANOĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin DEMİR Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Abdulkadir DONUK İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Feridun EMECEN İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN Gazi Üniversitesi
Prof.Dr. Marcel ERDAL Berlin Freie Üniversitesi
Prof.Dr. Peter GOLDEN Rutgers Üniversitesi
Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Abdullah GÜNDOĞDU Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Yusuf HALAÇOĞLU TBMM
Dr. İsmail HASSANZADEH El-Zahra Üniversitesi / İRAN
Dr. Hassan HAZRATİ Tahran Üniversitesi / İRAN
Prof.Dr. Mustafa S. KAÇALİN Türk Dil Kurumu
Prof.Dr. Leyla KARAHAN Gazi Üniversitesi 
Prof.Dr. Mustafa KOÇ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Prof.Dr. Kazım Yaşar KOPRAMAN Gazi Üniversitesi
Prof.Dr. Zeynep KORKMAZ Emekli Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Günay KUT Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. M. Öcal OĞUZ UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Prof.Dr. Mehmet ÖZ Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Osman Gazi ÖZGÜDENLİ Marmara Üniversitesi 
Prof.Dr. İsa ÖZKAN Gazi Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa ÖZKAN İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Yusuf SARINAY TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Prof.Dr. İlhan ŞAHİN Manas Üniversitesi
Prof.Dr. Semih TEZCAN Bilkent Üniversitesi
Prof.Dr. Mertol TULUM Emekli Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Fikret TURAN Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof.Dr. Fikret TÜRKMEN İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof.Dr. Kemal YAVUZ İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Dursun YILDIRIM Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Emine YILMAZ Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
“Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri”
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
21-23 Mayıs 2014