Hacettepe Üniversitesi
Destekçiler

Sempozyum;


T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu
http://www.tanitmafonu.gov.trT.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu (TDK)
http://www.tdk.gov.trTürk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
http://www.tika.gov.trYunus Emre Enstitüsü,
http://www.yunusemrevakfi.com.tr

tarafından desteklenmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
“Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri”
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
21-23 Mayıs 2014