Hacettepe Üniversitesi
Bildiri Koşulları

Sempozyum Takvimi 

Başlangıç    

Bitiş

Online kayıt 

01 Ocak 2014

21 Mayıs 2014

Bildiri özetlerinin gönderilmesi 

01 Ocak 2014

01 Mart 2014 

Bilim Kurulunun bildiri özetlerini değerlendirmesi

01 Mart 2014   

15 Mart 2014

Bilim Kurulu değerlendirme sonuçlarının açıklanması   

15 Mart 2014

3 Nisan 2014

Sempozyum  

21 Mayıs 2014 

23 Mayıs 2014

Bildirilerin basıma hazır son hâlinin teslimi

21 Mayıs 2014 

23 Mayıs 2014

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
“Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri”
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
21-23 Mayıs 2014