Hacettepe Üniversitesi
Gezi
23 Mayıs 2014 Cuma günü bildirili katılımcılarımız için Ankara şehir turu gerçekleştirilecektir.
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
“Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri”
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
21-23 Mayıs 2014