Hacettepe Üniversitesi
İletişim

Hacettepe Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Beytepe Yerleşkesi, Ankara 06532
Tel: + 90 312 297 67 71-2
Belgeç: + 90 312 297 71 71
E-posta: oguzlarturkiyat@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
“Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri”
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
21-23 Mayıs 2014