Hacettepe Üniversitesi
Sergi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri Kafeteryası Sergi Salonunda katılımcılarımızın getirdikleri eserler ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü yayınları sergilenecektir.
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
“Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri”
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
21-23 Mayıs 2014