Hacettepe Üniversitesi
Düzenleme Kurulu
Prof.Dr. Tufan GÜNDÜZ Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Prof.Dr. Yunus KOÇ Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç.Dr. Cahit GELEKÇİ Hacettepe Üniveristesi Sosyoloji Bölümü
Doç.Dr. Bülent GÜL Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç. Dr. Mahir KALFA Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Araş. Gör. Mikail CENGİZ Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Araş. Gör. Tevfik Orçun ÖZGÜN  Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Araş. Gör. Meral UÇMAZ Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Araş. Gör. Gülhan YAMAN Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
“Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri”
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
21-23 Mayıs 2014